Postări

Consiliu Profesoral cu tema "Proiecte europene ERASMUS+ în implementare și finalizate – Modele de bune practici, Feedback și activități curente"

Imagine
Pentru Consiliul Profesoral din luna noiembrie 2019 a fost propusă ca temă, dezbaterea proiectelor Erasmus+ ale școlii finalizate sau aflate în implementare.
Activitățile au constat în :
- Prezentarea Raportului Final aprobat de către A.N.P.C.D.E.F.P., pentru Proiectul Erasmus+ KA1 "Better teacher for special needs children integration", a activităților implementate și a rezultatelor finale ale proiectului;
- Prezentarea și distribuirea mapelor oferite fiecărui participant, acestea cuprinzând pe lângă materiale de diseminare și ghidul de bune practici desprinse din proiect și seturi de cuburi cerate;
- Prezentarea lucrării "Profesori mai bune pentru integrarea copiilor cu c.e.s. - Metode de bune practici" - ISBN 978-973-0-30875-4
- Diseminarea și prezentarea activităților din cadrul fluxurilor al doilea - Varșovia, Polonia, al treilea - Târgoviște, România și al patrulea - Ferrol, Spania, din cadrul Proiectului Erasmis+ KA229 "FUTURE PARTNERSHIPS".
Activităț…

Metode / Mijloace didactice rezultate din formarea la mobilitățile proiectului

Imagine
În cadrul proiectului, participanții și-au însușit cel puțin 16 medote / mijloace didactice noi, inovative însușite la cursurile de formare.
Acestea au fost diseminate colegilor din școală în cadrul diverselor întâlniri în comisiile metodice, consiliile profesorale ș.a. și vor face obiectul întocmirii unui ghid de bune practice care v-a cuprinde toate beneficiile proiectului Erasmus+.
Metode / Mijloace didactice prezentate de participanții la cursurile structurate de formare :